Se Flere Anmeldelser

Grafisk Design kurser

På akademiets Adobe kurser lærer du at skabe resultater i praksis. Bliv certificeret og få papir på din uddannelse.

 

1000 tak til

ABB / Claus Vesterled. Det var bare et rigtig godt og veltilrettelagt kursus. Største læringsværdi for mig, var værktøjerne, samt de indlagte cases (især de individuelle). Og selvfølgelig det videre arbejde med egen opgaver. De praktiske øvelser virkede godt. Især øvelsen omkring tavleledelse var god, og så syntes jeg, at “forslagskortene”, var ‘Spot-on’ 🙂 Det kan vi virkelig bruge.

AMBU / Dennis Petersen. Meget udbytterigt kursus. Særligt hvorledes jeg kommer videre med værktøjerne i min dagligdag havde stor værdi for mig. Underviseren gjorde det faglige stof enkelt og jordnært og jeg glæder mig til at fortsætte med arbejdet hjemme. Tak for et super kursus.

Alm. Brand / Torben Søstrøm.  Formidabel underviser og formidler med en smittende entusiasme og rummelighed sjældent set. Underviseren forstod at supplere sin høje faglige viden og mangeårige erfaring med stor personlig empati og en glæde ved at videregive såvel teorien som alle de praktiske fif.  Strukturen og dialogen i undervisning skaber en meget fin motivation til at bruge værktøjerne – og jeg føler mig godt klædt på til rejsen. Jeg giver underviseren mine bedste anbefalinger, både som underviser, personligt og professionelt.

ATP / Hans Bankler. Jeg var meget glad for at deltage på kurset. Jeg synes det var spændende og frem for alt lærerigt. Jeg synes det var super, at vi på anden dagen gennemgik en case så vi fik mulighed for at prøve teorien i praksis. Samtidig synes jeg det var inspirerende at høre de andre deltageres erfaringer. Underviseren var afbalanceret, nede på jorden og med en god evne til at afdramatisere begreberne – men samtidig også inspirerende. Tak for et godt kursus.

A.P.Møller Maersk / Henrik Jensen. Et super kursus der gav et godt indblik i relevante værktøjer og med undervisere der var gode til at inddrage kursisternes erfaringer så indholdet blev gjort praksisnært. 

Anders Andersens Rengøring / Thomas Olsen. Det til dato det mest effektive og strukturerede kursus jeg har deltaget i. Jeg synes desuden at det var dejligt, at der var tid til at stoppe op i undervisningen, og dele oplevelser og erfaringer. Det har haft stor værdi at få styr på de forskellige værktøjer, men den største værdi for mig, ligger helt klart i den filosofi og det menneskesyn som ligger til grund for at kunne implementere det hele i virksomheden. Jeg oplevede en underviser med god energi, stor entusiasme, stor ekspertise på området og som gav god plads til diskussioner og erfaringsudveksling.

ATEA / Carsten Heede Sørensen. De indtryk der først falder mig ind er fortræffeligt, givende og veltilrettelagt. Et ekstra plus var deltagernes sammensætning og engagement. Om undervisningen kan jeg sige, med fare for at lyde overstrømmende, at det var både fagligt, menneskeligt og kommunikerende helt i top. Jeg kan helt klart anbefale kurset – det har været en fornøjelse at deltage.

AVN / Jan Nielsen. Det var både et godt og lærerigt kursus. Det er tankevækkende hvor meget spild der er i nutidens virksomheder (50 – 95%) og de mentale modeller hvor problemer betragtes som muligheder for udvikling er nyttige. Jeg kan bestemt anbefale kurset.

AquaZ A/S / Julie Valbjørn. Jeg synes at kurset gav mig en oplevelse af at få værktøjer til at gå igang med vores egne værktøjer. Det var rigtigt godt at have ’medstuderene’ fra andre brancher, da det gav andre vinkler på samme problematik. Nogen var bekymret for folket, andre for cheferne….hvordan formidler vi? Det praktiske øvelser var utrolig vigtige for der bliver definitioner gjort til virkelighed – en meget vigtig brik i kurset.

Bang & Olufsen / Jeppe Jensen. Jeg har efterhånden været afsted på en del kurser omkring værktøjerne, men dette er det første kursus, hvor jeg bagefter har et helt klart billede af, hvilke værktøjer det giver mening at bruge i bestemte situationer. På en del af de øvrige kurser har jeg følt, at man blot fik udleveret og præsenteret værktøjskassen. På dette kursus var der afsat rigtig god tid til de praktiske øvelser. Dét gør, at man nemmere husker teorien. Alle de praktiske erfaringer og eksempler havde stor værdi – både underviserens oplevelser og de øvrige kursisters – det var guld værd. Kursusindholdet var super, jeg er meget tilfreds, og kan kun anbefale kurset til mine kollegaer.

Banedanmark Produktion / Malene Barman Rasmussen. Tak for et rigtig godt kursus!!. Jeg er overordnet virkelig godt tilfreds med kurset. Jeg havde flere fordomme inden jeg trådte ind af døren første dag, som jeg heldigvis hurtigt fik afkræftet. Jeg syntes kurset var veltilrettelagt ift. vekslen mellem teori og praksis. Det betyder meget for mig at det bliver konkret og praksisnært også. Jeg syntes også det var velstruktureret og godt niveaumæssigt. Både nybegyndere og kendere fik hele tiden noget ud af det, og det er en kunst i sig selv, hvilket jeg virkelig syntes lykkedes fint. Og så var jeg rigtig glad for den interaktion der var mellem deltagerne, det var dejligt der var tid til netværking i øvelserne og over frokost. Det fungerede rigtig godt.

BEC / Lasse Junget. Jeg havde stiftet bekendtskab med de fleste af begreberne i forvejen, men det havde stor værdi for mig at få sat det ”i system”.  Og måske vigtigst af alt: At få en operationel indgang til at komme i gang med at anvende teknikkerne. Det var et glimrende kursus. Intensivt, da vi var få deltagere, men også meget udbytterigt. Det var en rigtig god underviser. Selv om deltagerne havde forskelligt udgangspunkt, er det mit indtryk at alle fik noget med hjem.

Bech-Bruun / Christoffer Nikolajsen. Godt kursus. Gennem gangen af værdistrømsanalysen og efterfølgende workshop havde stor værdi for mig. Underviseren brænder for faget, og man føler sig utrolig velkommen. Det var godt.

Beierholm, Lars Pertou Vestergaard. Generelt set synes jeg, det var et rigtig godt kursus, som gav mig meget inspiration til at kunne sætte strøm til i min virkelighed i Beierholm. Særligt de praktiske øvelser i værdistrømsanalysen og tavleledelse var super – fedt at prøve det live, og ikke kun snakke om det. Underviseren havde en god entusiasme og naturlig glæde ved værktøjerne, hvilket smitter.

BAT Danmark / Peter Graae. Godt kursus. Særligt opbygningen af KAIZEN tavlen og tavlemøder havde stor værdi. Underviseren var positiv, og formidlede stoffet godt. Tak for et godt kursus.

Brüel International / Claus Nielsen. Tak for et rigtigt godt kursus og nogle gode dage. Jeg kan ikke vente med at komme i gang her i virksomheden. De aktiviteter hvor vi i mindre grupper kunne diskutere forskellige problemstillinger eller filosofiske overvejelser vedr. det danske arbejdsmiljø, har været rigtigt gode. Underviseren virkede hver dag veloplagt og forberedt til dagens program. Han var åben overfor kommentarer og idéer til hvordan man vil angribe et problem, herunder villig til at se en løsningsmodel fra flere sider.

Bunzl Distribution / Jette Schöyen. Godt kursus hvor man kommer grundigt rundt om værktøjerne. Særligt værdistrømsanalysen havde stor værdi for mig. Jeg kan anbefale dette kursus til andre, og tak til instruktøren for det behagelige væsen.

BST Nord / Elisabeth Tang. Tak for godt kursus. Servent leadership, altså princippet i at det er medarbejderne der skaber og har det potentielle ”guld” liggende, var det jeg fik mest ud af at få lært. Jeg har tidligere fået en meget kort introduktion til værktøjerne, hvor dette slet ikke blev nævnt, på trods af det er basen for at kunne udvikle virksomheden. Største aha-oplevelse var klart at lave værdistrømsanalysen, at man kan gøre noget overskueligt på så enkel en måde og virkeligt få virksomhedsfokus.

Carlsberg / Albena Jensen: God struktur i undervisning og de øvelser vi var igennem. Mange gode praktiske råd om værktøjerne og mange gode eksempler fra det virkelige liv som jeg satte stor pris på. Jeg takker for denne gang og håber at kunne komme igen en anden gang.

Copenhagen Business School / Patrick Znaty. Det var fremragende. Når indholdet og interessen rammer plet, så går alt op i en højere enhed. Det overraskede mig, hvor meget det egentlig interesserede mig – det tog lidt fusen på mig. Ikke nødvendigvis kun en værktøjskasse men en måde at leve og prioritere sit liv på. Det lyder som en kliché men det er sådan jeg opfatter det og vel egentlig også det, der vejer tungest i konceptet. Jeg oplevede underviseren som kompetent, sympatisk, venlig, indlevende og rutineret. Kursusrammerne og -styringen var god – ikke noget med for få/mange pauser eller forsinkelser ift. sluttidspunkter. Det sætter jeg stor pris på. Jeg kan kun anbefale dette kursus til alle, der måtte overveje det.

CDM / Jan Pilgaard Carlsen. Rigtigt godt kursus – virkelig god progression og fine pointers til “read more”, “dig deeper” materiale. På den måde havde kurset 2 spor indbygget. Underviseren havde tydeligvis en meget stor baggrundsviden om emnet og om den faktiske situation i organisationerne, hvilket giver en god kobling mellem teori og praksis. Tak for et supergodt kursus.

CFS Slagelse / Jan Jørgensen. Tak for et rigtig godt kursus. Normalt har jeg ikke skrevet tilbage efter deltagelse i kurser, men har denne gang lyst til det. Gennem livet møder man nogle ganske få mennesker som er “ægte” og man møder også mennesker der de første par dage formår at virke ægte, men så begynder de at krakelere. Det gjorde underviseren ikke her, og han var ægte i det han sagde og gjorde. Tak for et inspirerende samvær.

Consensus / Kasper Svaneborg. Det var et godt kursus der gav et bredt dækkende indblik i tankegangen og som fint dækkede mine forventninger. Underviseren var en fantastisk person der kunne sætte sig ind i de forskellige virksomheders mulige problemstillinger. På den måde kunne deltagere reflektere over egne problemstillinger og organisationen derhjemme. De praktiske øvelser virkede virkeligt godt. De var spændende at udføre, og man kunne tydeligt se hvilken effekt værktøjerne har.

Danmarks Statistik / Jesper Moltrup-Nielsen. Kurset var rigtig godt og fornuftigt sammensat med fokus på den praktiske anvendelse i en dansk administrativ kontekst. Samtidigt blev der på fornuftig vis anvist indgangsvinkler til ”starting points” for implementering. Underviseren var fremragende. Når man har en underviser der selv er meget positiv, glad og smilende, er det sammen med et engagement i emnet med til at virke smittende. Det var en fornøjelse at være på kursus.

Danmarks Radio / Flemming Andersen. Glimrende kursus. Jeg har tidligere stiftet (kort) bekendtskab med værktøjerne i min MBA. Det fokuserede mest på produktion, og det var derfor fint at dette kursus fokuserede på det service administrative, da produktion ofte bliver lidt langhåret og teknisk. Der var en god selektering og mix af øvelser og teori. En væsentlig læring for mig var fokusering på at ”less is more” og ”keep it simple”.

Danmarks Radio / Elizabeth Jeanne Andersen. Kurset får top karakter fra mig. Kurset var helt fantastisk! Værdistrømsanalysen var den del der havde størst værdi for mig, men efter andet modul føler jeg virkeligt, at mit kendskab til værktøjerne er nået et helt andet niveau. Undervisningsstilen var meget behagelig, lyttende og pædagogisk (på den gode måde). En fornøjelse – også for en tidligere skolelærer. Endnu en gang tak for et fremragende kursus!

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig / Anni Søndergaard Boisen. Meget givtigt og brugbart. Mange værktøjer kan bruges umiddelbart under og efter forløbet. Form og indhold er afstemt passende efter tiden med god tid til gruppesnak. Værktøjerne er fint i tråd med anerkendende ledelse og coaching kombineret med meget håndgribelige værktøjer, som kan iværksættes med det samme. Underviseren var meget dygtig og engageret og man føler sig velkommen. Og når det er en dygtig, engageret og veldisponeret underviser, er det faktisk behageligt kun at skulle forholde sig til én underviser.

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut / Anne Louise Petersen. Godt kursus, og jeg fik opfyldt de forventninger jeg kom med. Særligt værdistrømsanalysen og fokus på kvalitet tidligt i processen havde stor værdi for mig. Underviseren var engageret, indlevende og god til at gå i dialog. Jeg har allerede anbefalet kurset til andre. Tak.

Dansk Sygeplejeråd / Anne Laulund. Godt kursus. God ramme. Godt materiale. Professionel afvikling. Godt med et begrænset antal kursister. Lydhør og kompetent underviser – både socialt og fagligt. Engagerede kursister. Relevant niveau. Godt materiale. Kan relateres til de udfordringer jeg står overfor. Jeg er blevet meget optaget af tankegangen og vil helt sikkert arbejde videre med min nye viden. Tak for et godt kursus.

Dansk Standard / Niels Madelung. Godt kursus med en god blanding af teori og praksis. Tankegangen bag, Servant Leadership og værktøjerne samt frem for alt tavlemøde, havde stor værdi for mig. De praktiske øvelser virkede godt, og involvere deltagerne fint. Jeg oplevede underviseren som engageret og positiv.

Danæg Products / Niels Hermansen. Tak for et inspirerende Kursus. Dejligt at få fyldt kufferten op med nogle værktøjer og tankegange, som kan bruges i enhver virksomhed. Generelt en godt kursus hvor jeg specielt fik meget ud af Introduktion og værktøjsdelen. Dejligt kursussted og fint med en lille gåtur (smalltalk med de andre kursister), og god mad.

DGI / Martin Buch. Jeg synes det var et rigtigt godt kursus, som hele tiden havde bund i deltagernes oplevelser i dagligdagen, og derfor hele tiden var relevant og konkret – også når det var primært teoretisk stof der blev gennemgået. Jeg oplevede underviseren som nærværende og venlig, fagligt kompetent og meget inkluderende i sin måde at formidle stoffet på. Imponerende at det er muligt at favne mennesker med så forskellige baggrunde for at deltage i kurset og stadig få alle til at føle, at det er både brugbart og relevant.

Digitaliseringsstyrelsen / Lone Berglykke. Super godt kursus, behageligt tempo og indlæringsmiljø. God atmosfære ingen stress. Det virkede rigtig godt at veksle mellem teori og praksis på den måde og velvalgt, at det var eftermiddagen, vi selv brugte på øvelser. Rigtig dygtig og behagelig lære, der gav rum for spørgsmål og refleksion. Tak for et lærerigt kursusforløb i fantastiske rammer.

DHL / Allan Hvenegaard. Super godt kursus hvor man struktureret og engageret kommer igennem materialet. Man får en teoretisk og praktisk viden til at håndtere processer og optimeringsopgaver. Professionelt kursusmateriale, god underviser og engagerede kursister. Jeg er super tilfreds.

DSB / Babette Bjerregaard Sørensen. Det var et rigtig udbytterigt kursus, som har sat mange refleksioner i gang og som har givet mig mange håndgribelige værktøjer. Positivt, at der var tid til dialog hvor mange spændende emner blev drøftet, også ud over det der var på agendaen. Jeg oplevede underviseren som meget positiv, smilende, karismatisk og inspirerende.

EKF, Elin Sigvardsen. Tak for et godt kursus. Det var meget interessant at være med og meget godt at møde andre faggrupper. Den største læring for mig har egentlig været, at forandringer tager tid, og med nuværende opgave, bedst sker gennem de små forbedringer i stedet for de store skridt, som vi ofte ønsker os. Tusind tak for et godt forløb.

Dynacon / Peter Rask. Kanon uddannelse.  Der var en god fordeling mellem teoretiske og praktiske eksempler, og ideen i at skabe overblik i stedet for detaljer havde stor værdi for mig. Jeg kan helt sikkert anbefale uddannelsen til andre.

Elogic / Anders Kongaa. Super godt. Tankevækkende og yderst inspirerende. Jeg har afgjort motivationen for at komme dybere ned i værktøjerne. Underviseren var inspirerende, motiverende og meget grundig. Generelt var der godt drive i undervisningen, og samtidig var der hele tiden fokus på løbende at opsummere de debatterede emner. Endelig vil jeg gerne benytte denne lejlighed til endnu en gang at takke for et yderst inspirerende og lærerigt kursus. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om at jeg skal have Masterdelen senere. Tak.

FACTUM / Maria Anker Larsen. Super anvendeligt kursus, der kan bruges uden at det virker uoverskueligt at gå i gang med. Det er helt klart styrken ved dette koncept! Super underviser:-) Tak.

Fazer Food Services A/S, Marie Rønne. Det var er supergodt kursus, og  dagene gik næsten alt for hurtigt. Der var en god blanding af noget hurtig gennemgang af noget teori og mere dybdegående på det umiddelbart anvendelige til de praktiske øvelser vi lavede. Jeg havde hele tiden en god fornemmelse af, hvad vi skulle nå og ikke nå, samt overblik over hvor langt vi var nået. Du er meget inspirerende som underviser, og du formåede at ramme noget i mig, som har givet mig stor lyst til at arbejde videre med hele tanken. Tusind tak for nogle meget inspirerende og motiverende dage 🙂

Finansiel Stabilitet / Anne Vintergaard. Tusind tak for nogle helt fantastiske dage – meget lærerigt. Underviseren var en rigtig god formidler – meget inspirerende og tankevækkende. Tak.

F.L.Smidth / Édila Canilreple. Jeg syntes det har været et effektivt og let forståeligt uddannelsesforløb – fokus på at forbedre resultater, og med meget lidt spild. Jeg har fortalt mine venner at jeg har været på en kanon uddannelse og jeg kan absolut anbefale den til andre.

Forsvaret / Torben Rix. Jeg er meget imponeret over kurset. Værdistrømsanalysen var den del der havde størst værdi for mig. Underviseren havde en meget positiv udstråling som sjældent opleves, og han gav plads til den enkelte og sørger for at budskaberne bliver modtaget rigtigt. Jeg kan varmt anbefale Compass Akademi. Endnu en gang tak for et super kursus.

Forsvarets Personeltjeneste / Kirsten Lene Rasmussen. Det var et rigtig godt kursus.  Trods mit daglige arbejde er på kontor var der rigtig mange gode indput. Værdistrømsanalyse var en A-Ha. Værdistrømsanalysen har stor værdi for mig, og det er altid berigende at møde andre mennesker med indsigt og viden om deres virksomhed – udveksle erfaringer og oplevelser.

Folkekirkens Nødhjælp / Berit Gade. Personligt var det en øjenåbner. Endelig et opgør med det herskende mantra at ”More is Better”. Det forholder sig nemlig stik omvendt. Det, jeg selv har givet mange spredte tanker de senere år, har en bagvedliggende teori. Det er ikke kun mig, der har været kritisk overfor meget af det, vi går og falder over i vores job-hverdag. Her er vitterlig en gennemprøvet lære, som kan afdække vores finurligheder, og forbedre. Det var det største for mig. Mange tak for et par fantastiske dage hos jer!

Frederiksberg Kommune / Mai-Britt Kaas. Kurset var rigtig godt, det gav en rigtig god og simpel indgangsvinkel. Særligt værdistrømsanalysen gav stor mening for mig og især det, at der var meget fokus på gemba (inddragelse af medarbejderne). De praktiske øvelser var meget lærerige og sjove at prøve, og jeg oplevede undervisningen som god og forståelig med en god underviser.Tak for nogle gode dage.

Fredensborg Kommune / Stine Holmstrøm Have. Jeg var godt tilfreds med kurset. 5S og værdistrømsanalyse havde størst værdi for mig. Det var fint, at der var så stor spredning på kursisternes arbejdsområder/brancher. Det gav en spændende dialog samt fornemmelsen for, at værktøjerne kan bruges mange forskellige steder. Tak for et fint kursus.

FIH Erhvervsbank / Niels Lorenzen. Jeg er meget glad for de 14 principper. De kan snildt anvendes stykvis uden at organisationen har besluttet sig for at køre. Underviseren skaber en ustresset og indlæringsparat atmosfære. Hans facon er meget behagelig og han gør tingene simple. Jeg kan i høj grad anbefale uddannelsen til andre.

Forsvaret / Mads Langgaard Mørkedal. Et virkeligt inspirerende uddannelses forløb. At deltage i et formål i en virksomhed, hvor man kan mærke at udvikling, flow og præcision vægtes højt, er bare med til at underbygge hvad uddannelsen har af betydning for en organisation. En ting er hvad underviserne står og fortæller, men når man kan se det underviste i praksis igennem valg af spisested, opdatering af materialer, genopfyldning af kaffe eller bare fejl med mekanikken bliver evalueret og alt er en læring for alle i Compass. Det har både personligt og professionelt været en inspirerede og lærerig rejse. Tak for et super godt forløb.

G4S / Anders Kornbech. Super Kursus og God formidling ! Dejligt med en systematisk gennemgang af værktøjerne. På kursus var der en behagelig atmosfære – både underviser og kursister.

Gjensidige / Sandy Rosenberg. Et værdifuld forløb – teori og værktøjer der bliver gjort brugbare. Forløbet er godt opbygget og giver en masse håndgribelige værktøjer der gør det muligt at tage fat i egen virksomhed.

Glostrup Hospital / Bo Christiansen. Jeg er meget positivt overrasket – det overgik mine forventninger. Jeg kom med en lidt skeptisk holdning – tænkte det er lidt af et modefænomen, men er gået fra kurset med en positiv indstilling. Af øvelserne kan jeg straks bruge værdistrømsanalyser i mit arbejde, men også ”spild” definitionerne giver mig grund til eftertanke. Jeg oplevede underviseren som engageret og vidende – jeg synes han gjorde det virkelig godt, og jeg har faktisk allerede anbefalet dit kursus til kollegerne.

Glostrup Hospital / Tine Lundbak. Ualmindelig godt kursus. God atmosfære, plads til gode drøftelser, tilpas deltager antal og godt med miks af forskellige virksomheder. Underviseren var kompetent, dedikeret, lyttende og anerkendende. Han havde godt styr på det faglige materiale og tidsrammer for kurset. Jag har anbefalet kurset til kolleger.

GKN Wheels / Marlene Nielsen. Tusind tak for nogen virkelig gode kurser. Det har virkelig betydet meget for mig, og det har været super godt at beskæftige mig med mit kerneområde. Alle 7 dage har givet mig virkelig meget både som supplement til produktionsdelen, men også det sidste kursus med fokus på personlig ledelse og effektivitet har været fantastisk. Jeg er rigtig godt tilfreds, og jeg kan helt klart anbefale uddannelsen til andre :o)

Haldor Topsøe/ Tommy Larsen. Det var en super oplevelse at være på kursus hos jer. Jeg var meget begejstret for vores underviser som skabte en positiv forventning blandt deltagerne og sikrede en god fremdrift under hele forløbet. Han havde et drive og en viden, som bar hele kurset – og jeg har ellers prøvet mange andre gode undervisere. Endnu en gang tak for en effektiv læring som er ved at blive omsat til reelle kompetencer.

Hillerød Hospital / Winnie Nørskov Larsen. Det har været en uddannelse som har været meget givende. Mine omgivelser er ikke i tvivl om jeg har været på kursus og at jeg er fyldt med gode ideer. Synergien var helt i top – diskussioner i gruppen og gruppedynamikken. Underviseren var meget energisk og fyldt med glæde over at skulle formidle noget interessant stof – meget lyttende til hvad vi end måtte byde ind med.

HMF Group / Mikael Pedersen. Det var et rigtigt godt kursus som jeg var meget tilfreds med. Jeg syntes man kom godt rundt om det hele, og jeg fik sat ord på mange at de spørgsmål jeg sad med. Jeg oplevede underviseren som kanon dygtig spændene og høre på. Tak for et par rigtige gode dage, jeg ser frem til at komme tilbage.

IBM / Kim Christensen. Uddannelsen giver et godt overblik over værktøjer. Der er en fin balance imellem teori gennemgang og case øvelser. Underviseren brændte for det og det skinnede igennem. Han formåede på dygtig vis at inspirere deltagerne og relatere til deltagernes egen dagligdag. Man går fra kurset med en solid værktøjskasse og føler sig godt klædt på til at tage værktøjerne i brug i sin dagligdag. Tiden var rigtig godt givet ud. Tak for det.

IL KortSystemer / Peter Schomacker. Det var et rigtigt godt kursus, nok det bedste jeg har været på i lang tid. Det var nok helheden, debatten og nogle rigtige gode værktøjer, som er lige til at gå til. Jeg sluttede kurset med en rigtig god følelse af at værktøjerne jo ikke er ”raketvidenskab” men tværtimod lige til at gå til. Tak for et rigtig godt kursus.

ISS Facility Services / Steen Pii Johannessen. Det var et super spændende og veltilrettelagt kursusforløb. Altid hurtigt svar på både mail og tlf. Alt i alt en meget professionel og serviceminded fremtoning.

Johnson & Johnson / Malika Lund. Virkelig godt kursus og glæder mig til på et senere tidspunkt at deltage i de efterfølgende moduler. Særligt Visualiseringen af værdistrømsanalysen havde stor værdi for mig. Jeg oplevede underviseren som meget engageret og vidende.

KEA / Palle Rützou. Det var et suverænt kursus. Topproffesionelt, praktisk og operationelt uden at være lavpraktisk.

KEA Copenhagen School of Design and Technology / Per Gad-Hansen. Vældig godt kursus. De vigtigste pointer for mig var nok det praktiske om hvordan man arbejdede konkret med processerne; inddrage medarbejdere, gennemtænke situationen, organisatorisk timing og værdsætte problemerkendelse som noget positivt så problemer ikke bliver gemt væk. Tak for en solid introduktion.

Kipling Travel / Tine Johansen. Den mest værdifulde læring var helt klart værdistrømsanalysen, den kommer vi helt sikkert til at bruge her hos os. Men i det hele taget, hvor vigtigt det er at få systematiseret og standardiseret arbejdsgange. Underviseren var super positiv og engageret lige fra day one, god til at forklare og inddrage os kursister. STOR ROS. Tusind tak for en spændende og lærerig uge, den ville jeg absolut ikke have været for uden. Jeg er helt høj og glæder mig til at afprøve værdistømsanalysen sammen med mine kollegaer.

KMD / Esben Guld Fuglsang. Først og fremmest tak for et godt kursus. Jeg er meget positiv overfor forløbet, og må endnu engang sande, at dét der er virkelig afgørende for god undervisning, er underviserens engagement i selve emnet. I grunden vidste jeg godt at virksomhedskultur er afgørende i forandringsprojekter, men på kurset her fik jeg en nuanceret indsigt i problemstillingen. Betydningen af ’at gå til gemba’, de fleste af værktøjerne og ikke mindst det afsluttende spil havde læringsmæssig høj værdi.

Kolding Sygehus / Kirupa Rasiah. Super uddannelse! Som intern konsulent har jeg brug for alle værktøjer, og det har bare været et alle tiders uddannelsesforløb. Jeg har allerede anbefalet uddannelsen til andre jeg kender og som arbejder med værktøjerne. Tak for et super kursus.

Kunde & Co / Annette Bergh. Jeg er rigtig glad for mine nye indsigter og viden. Jeg synes uddannelsen var inspirerende, veltilrettelagt og meget professionelt udført. Jeg har fået super meget med som jeg glæder mig til at bruge i praksis.  Fantastisk værktøj for mennesker med den rette hensigt og jeg ser det også som et mindset, der er brugbart på mange andre planer. Underviseren var meget inspirerende, kompetent, struktureret og tålmodig. Jeg har kun godt at sige og kan på det varmeste anbefale uddannelsen til andre.

Københavns Energi / Helle Parsberg. Jeg synes det var dejligt at møde deltagere der engagerede sig, uanset deres organisatoriske placering og arbejde. Tak for et rigtig fint kursus.

Københavns Kommune / Christina Anderskov. Jeg synes, at det var et både lærerigt, inspirerende og socialt forløb. Det var en kompetent underviser, som både forstår at formidle komplekst stof, så det sidder på deltagernes rygrad efter forløbet og samtidigt skabe en god stemning blandt deltageren, så alle føler, at de har noget at bidrage med. Det åbner virkeligt op for deltagerne, og den enkelte får rigtigt meget ud af at høre de andres historier og oplevelser. Ikke før jeg oplevede Nils som underviser, har jeg prøvet at deltage i et  intenst undervisningsforløb på hele fem age, hvor min interesse stadigt var i top, den sidste dag. Tak for det!

Københavns Universitet / Hanne Falck. Gennemgang og øvelsen med værdistørmsanalyse var ualmindelig anvendelig. Derudover indebærer arbejdet også at man løser de rigtige problemer – altså løser de problemer som giver størst værdi at løse. Hele tankegangen med pareto, sildebens-analyse og prioritering af hvilke problemer der skal løses først var meget interessant. Kursisterne var en meget fin blanding af ansatte i det offentlige og ansatte i det private, det medførte nogle interessante debatter og gav en god dynamik til undervisningen. Tak for et fantastisk kursus.

LEGO / Mie Holm. Mange tak for et fantastisk kursus tilbage i marts/april. Underviseren var fantastisk god til at projektere koncepterne til alle på kurset om de så arbejdede i produktion, service/administration eller IT udvikling, som jeg selv. Derfor lærte jeg alt meget nemmere og bedre, da jeg fik hjælp til at se det fra andre sider end “bare” produktion, som er udgangspunktet i mange andre sammenhænge. Tak! Kurset er anbefalelsesværdigt for selv IT-udviklings afdeling.

Leo Pharma / Joe Vincentz. Jeg synes det har været et super godt kursus som jeg bestemt har fået rigtig meget ud af! Underviseren har givet mig et godt indblik i hvad værktøjerne rigtig betyder, og det giver meget mere mening end jeg først havde forventet. Jeg kan bruge meget fra kurset, og jeg har allerede fået sat nogle øjenåbnere igang hos mine ledere, som samtidig vil være altafgørende for min fremtid. Tak for et rigtig godt kursus.

Leo Pharma / Maj Britt Lyndgaaard. Niels var en meget sympatisk underviser med kant. Det var lærerigt og fint opsamlende. Dejlig mad på de københavnske spisesteder og charmerende kursuslokaler. En rigtig god oplevelse! Jeg kommer igen.

Lyreco / Lars Bække. Meget målrettet og aktuel uddannelse. Jeg kan absolut anbefale uddannelsen til både venner og kolleger. Sådan og mange tak!

Logica Danmark / Volkan Kasapoglu. Underviseren havde en meget høflig og indbydende personlighed. Det var en fornøjelse at møde ham og at få et lille indblik i en del af hans ekspertise. Især hans evne til at udvide teorien med paralleller til de enkelte deltageres baggrund bidrog ekstra til kursets indhold. Jeg kan absolut anbefale uddannelsen til alle der mangler svaret til “hvordan kan jeg så komme i gang med værktøjerne i min virksomhed? Jeg kan absolut anbefale uddannelsen.

H.Luncbeck Pharma / Caroline Pedersen. Endelig fik jeg mulighed for at tage Six Sigma Black Belt uddannelsen hos Compass. En mulighed som jeg er super glad for. Det har været et rigtig godt kursus, som har givet masser af inspiration og ny viden, som jeg helt sikkert kan bruge fremadrettet. Endnu en gang har jeg fået bekræftet, at det for det meste ”bare” er sund fornuft, og man kan komme rigtig langt med nogle forholdsvis simple værktøjer. Så det er nemt at gå hjem og bruge den nye viden i hverdagen.De undervisere jeg har haft fornøjelsen af i løbet af kurset, har begge været meget velforberedt. De har en enorm viden inden for området, både teoretisk og praktisk, som de glædelig har delt ud af. Der har også været tid til praktiske øvelser, dialog og opsummering. Undervisningsmaterialet har været nemt at gå til, og det har været dejligt, at man havde adgang til det inden kurset, så man kunne forberede sig. Multiple-choise testene efter hvert modul, har været rigtig brugbart for mig, til at få testet om jeg nu har forstået det hele. Det der har givet mig mest, som også har været den største udfordring, har været at skulle skrive opgaverne. Her skulle jeg pludselig omsætte teori til praktisk – og skrive en opgave om det! Men det har heldigvis været besværet værd.

Lægeforeningen / Marianne Søgaard. Det var en rigtig god introduktion hvor særligt værdistrømsanalysen havde stor værdi. Det var en troværdig og kompetent underviser og jeg har allerede anbefalet kurset til andre.

Metro Service / Rasmus Rosenquist. Især værdistrømsanalysen var af stor værdi for mig, da den er et godt værktøj til at synliggøre, at det ikke nødvendigvis er medarbejderne som skal løbe hurtigere. Alle kender udtrykket ”Work smarter not harder”, men færre ved hvordan det lige gøres i praksis. Jeg synes underviseren var er en god formidler, som virkelig evnede at holde éns opmærksomhed på stoffet, og det var tydeligt, at han selv tror 100% på teknikkerne, og viste hvad han talte om.

Merck A/S / Nanna Reffstrup. Jeg har fået gode redskaber med i bagagen til at sætte gang i små forsøg. De praktiske øvelser gør at man bedre kan huske det indlærte. A3 undersøgelsen havde størst værdi for mig – måske fordi den passer godt til min personlige stil.

Microsoft / Britt Oda Vinther-Wahl. Indholdet var både let forståeligt og umiddelbart anvendeligt. Fokus på gennemløbstider i værdistrømsanalysen samt tavlemøder og kompetenceoversigt var særligt interessant. Dejligt med en så engageret og entusiastisk instruktør 🙂

Movia Trafik / Henrik Skov Nielsen. Jeg syntes at kurset var godt, og med en god afveksling mellem teori og praksis. Mængden af opgaver, og rummeligheden for at dialog om erfaringer mv. fungerede godt. Endvidere vil jeg takke underviseren for en inspirerende ”læringsstil”, hvor jeg syntes, at han meget godt understøtter konceptet: kald et problem for et ”problem” og brug anerkendelse, når problemet skal løses. Tak for det.

Mødrehjælpen / Ursula Baumgarten. Super – meget inspirerende og lærerigt. Generelt syntes jeg, at kurset gjorde værktøjet håndgribeligt, og jeg fik følelsen af, at det kan jeg godt gå i gang med herhjemme. Skal man arbejde mere med det, vil man nok have brug for flere moduler, men jeg synes godt, man efter 2 dage kan gå i gang med de indledende øvelser. 1000 tak.

NKT / Tommy Hall Halstrøm. For mit vedkommende har det været et inspirerende og motiverende kursus med et højt indhold af faglighed. Hele kursets indhold gav mig en rigtig god indsigt og nogle meget fine værktøjer til at videreudvikle min egen personlige indsats fremadrettet. De praktiske øvelser foregik struktureret og gennembearbejdet.

NNE Pharmaplan / Helle Hansen. Meget inspirerende Kursus. Værdistrømsanalysen var den læring der havde størst værdi for mig. Jeg oplevede underviseren som meget indlevende og yderst motiverende. Personligt havde jeg foretrukket mindre grupper til øvelserne, men de fungerede ganske godt og gav et meget fint billede af hvad man kan forvente at blive mødt med i det virkelige liv. Det var en fornøjelse at deltage!

Nokia / Maja Lund Pontoppidan. Det var et rigtig fint kursus, lige fra indhold til forplejning. Det gav en rigtig spændende dialog at vi kom fra forskellige virksomheder. Det var godt med de praktiske øvelser som gjorde det lettere at forholde sig til værktøjerne. Jeg oplevede underviseren som fantastisk behagelig, lyttende og meget rummelig.

Novozymes / Rita Kristensen. Jeg synes kurset var godt og gav mange tankevækkende inputs. Underviseren var glad, frisk og havde mange gode praktisk erfaring, som var brugbart for os. De praktiske øvelser var særdeles effektive – en ting er at sidde og nikke og forstå, men når man begynder at arbejde med øvelserne, er der andre ting som dukker op som man ikke lige havde tænkt over. Så de hjælper med at kunne forholde sig og oversætte teori til praksis.

Nomeco / Lene Frøjk Flindt. Jeg syntes det var et super godt kursus. Der er dejligt at være vendt hjem fra kursus top motiveret og klar til at gøre en forskel, samtidig med at jeg kan gøre det i morgen ved brug af de nye værktøjer – det er der mange kurser der kunne lære af. Underviseren var rigtig god til at formidle budskabet, brænder for det, og 110 % inde i stoffet.

Novo Nordisk / Marlene Jakobsen. Fantastisk tilrettelagt 11 dages uddannelse med en god blanding af kompetente kursister, og afviklet i en ualmindelig varm og rolig atmosfære. Gennemgangen af A3 sammenhæng med PDCA var nyt for mig og hele arbejdet med A3-templaten har bragt stor værdi for mig og mit fremtidige arbejde. Derudover har jeg fået inspiration til fornyelse, løbende forbedringer og status på træning og kompetencematrix. Underviseren har virkelig været en inspirator og jeg er fyldt med ny energi. Underviserens varme og rummelighed gør, at man virkelig føler sig velkommen og hjemme i jeres lokaler. Jeg vil ved hver lejlighed anbefale kurset til andre. Ikke bare til nogle der skal i gang, men også til kolleger der allerede har erfaring. Tusind tak for nogle fantastiske dage.

Novo Nordisk / Pernille Heby AndersenJeg synes det var et rigtigt spændende kursus, hvor der var plads til både nye og erfarne konsulenter, dog mest for dem der skal til og i gang. Jeg havde stort kendskab til de fleste værktøjer på forhånd, dog ikke A3. Her fik jeg en meget fin introduktion til dette samt den praktiske øvelse og der er helt sikkert noget, som jeg vil til at bruge mere aktivt fremadrettet. God underviser med praktiske eksempler og som gav tid til diskussion. Tak for et godt kursus.

Nilfisk Advance / Rune Hannen. Det er et meget veltilrettelagt kursus, hvor der var tilpas tid til diskussion samt ikke mindst plads til at være ”uenige” om praktik og forhold i forskellige miljøer. Det har været en lærerig proces, hvor jeg trods flere års praktisk erfaring kombineret med komplementerende teorier, har fået væsentligt bedre indsigt. Tak for nogle rigtigt gode og lærerige dage.

Næstved Kommune / Helle Bonvang. Jeg synes der er “strikket” et super kursus sammen som formidles helt kanon. Der var god energi på kurset, med god tid til åben debat og synspunkter omkring alle emner, metoder og modeller. Undervisningsmaterialet og sparring med mennesker som havde helt andre indgangsvinkler, havde stor værdi for mig. Det var en super underviser med stor respekt for deltagernes input og jeg kan helt sikkert anbefale kurset til andre. Tak for nogle super gode dage.

Odense Kommune / Timm Frank.  Det vigtigste for mig var at få en klar og grundig gennemgang af teorien, så jeg selv kunne skabe forbindelsen til virkeligheden igennem spørgsmål til underviseren. Dette ønske/håb fik jeg opfyldt. Underviseren var behagelig, venlig og optaget af emnet. Han var god til at stoppe op i undervisningen og køre ud af de tangenter som kursusdeltagerne havde brug for. På trods af lange rejsetider og vinterens kulde, glædede jeg mig hver kursusdag til at lære mere og få større indsigt i hvordan værktøjerne kunne hjælpe os med at skabe en bedre og mere innovativ arbejdsplads. Jeg kan uden tvivl anbefale kurset til andre.

Oracle / Lisbeth Lund-Hansen. Det var et Interessant og udbytterigt kursus. Det havde stor værdi for mig, at der fundamentalt ikke er noget til hinder for, at anvende en tilgang i en outsourcing verden og jeg oplevede underviseren som super positiv og optimistisk med god energi.

Organisator / Pia Schønberg Friis. Et godt og spændende forløb fra start til slut. Det lille hold var kun en fordel mere, eftersom der udsprang en hel del spændende dialog, der medvirkede til at gøre undervisningen meget mere realitetsbetonet. Underviseren var positiv, åben, dygtig og vidste hvad det hele handlede om. Tak for et godt kursus jeg absolut kan anbefale. Jeg vil meget gerne deltage en anden gang.

Ottavino / Mette Neumann. Rigtig god uddannelse !  Der var en god balance mellem teori og øvelser, og jeg har fået en rigtig god introduktion. Både præsentationsmateriale og værktøjssamlingen kan jeg bruge senere når jeg skal genopfriske kursusindhold.

Peugeot / Niels Hansen. Tak for et helt fantastisk kursus, det har været en forrygende rejse i et univers der ikke kan sammenlignes med noget andet jeg har deltaget i, hverken hos Toyota eller andre Auto udbydre. Selve kurset havde en fin struktur med en god blandning af undervisning gode debatter hen over bordet og praktiske øvelser. Endnu engang mange tak for et fantastisk kursus, det har været en super oplevelse hvor læringen går fint i hånd med de praktiske opgaver, jeg vil glæde mig til at fortsætte med sixsigma når tiden er inde.

PFA / Michael Larsen. Det var et godt kursus og inspirerende kursus som gav mig et godt indblik i teori og praktisk kunnen. Det var især anden delen som udvidet min horisont:-) Hvordan man enkelt kan præsentere sit projekt (A3) som jeg allerede er igang med at afprøve i PFA. Underviserens væremåde/adfærd når han underviste var lærerig, og en lige så god en guldklump at få med hjem som alle værktøjerne. Håber vi ses en anden gang 🙂

PFA / Michael Eltong Gade. Det var en fornøjelse. Kurset gav mig en rigtig god fornemmelse af grundsubstansen (kulturen) i den tankemåde, der ligger bag. Det jeg bedst kan anvende direkte i mit arbejde, er det fokus på tilbageløb og ventetid, som ligger i værdistrømsanalysen. Og så giver principperne mig et godt fundament for at udfordre mine ledere.

Post Danmark / Mogens Eskildsen. Dejligt afslappet indlæringsmiljø med gode vibrationer.Kurset gav mig netop det jeg personligt havde behov for. Underviseren var kompetent, differentieret, kultiveret, pædagogisk og gav gode eksempler. Mange tak for nogle meget inspirerende dage, gode input og god fagsnak.

PR Electronics / Steen Jensen. Fantastisk kursus, super omgivelser, positiv og engageret underviser, på skala fra 9-10 klart 9 men kun fordi der altid er plads til forbedringer. Jeg har kun positivt at sige om kurset, og vil helt klart anbefale Compass til andre, og vil også selv forsætte min uddannelse / rejse sammen med Compass.

Professionshøjskolen UCC / Thomas Højgaard Klietsch. Det var ”spot on” og jeg har allerede nu haft stor glæde af værktøjerne. Efter en hård omgang projektledelse og nedskæringer, har kurset givet mig fornyet energi og lyst til at arbejde mere systematisk med vores processer. Kolleger har taget godt imod de forskellige initiativer og oplever det som konstruktivt og positivt. Tak for et givtigt kursus.

Region Midtjylland / Patrick Tang. Et af de bedste kurser jeg har været på. Sympatisk, inspirerende, samt troværdig og vidende underviser. Yderst godt struktureret med jævne pauser og et godt energiniveau. Rigtig god kombination af konkrete værktøjer og teori. Altid relateret godt til virkeligheden. Dejligt med så positiv en tilgang uden at det kammer over. Og det bedste af det hele er, at det er opstået af hvad der virker, og ikke af en luftig management gurus gamle vin på nye flasker.

Region Midtjylland / Asbjørn Kurup. Det har været en særdeles lærerig og berigende uge. Jeg oplevede underviseren som meget dedikeret, oprigtig nysgerrig på vores holdninger og særdeles kompetent. Jeg har sjældent mødt en underviser, som både formår at være både så personlig og samtidig professionel. Mit kompliment. Jeg blev i den grad opmærksom på, at værktøjerne i meget høj grad handler om kvalitet og ikke kun effektivitet/effektivisering.

Region Nordjylland / Jesper Bredmose Simonsen. Mange tak for et rigtig godt kursus. Jeg havde forholdsvist høje forventninger, og de blev fint indfriet. Der var en god blanding af forklaringer, anekdoter, effektiv læring og gennemgang, og praktiske øvelser. Jeg fik en god indsigt i hvordan der blev arbejdet med værktøjerne på andre virksomheder.

Rigspolitiet / Trine Therkelsen. 1000 tak for et rigtig godt og brugbart forløb. Det var virkelig en fornøjelse. Jeg synes, at det var et rigtig godt med præsentation af brugbare relevante og efterfølgende praktiske øvelser. Det var godt med den løbende dialog og drøftelser som gav yderligere input og vinkel på mange ting. Det, at jeg bare kan gå i gang i egen afdeling har stor værdi for mig.

Rigshospitalet / Ann-Birgit Guldager Nonboe. Rigtigt godt tilrettelagt kursus, der levede op til forventningerne. Fint med case om værdistrømsanalyse og supervision i forbindelse hermed. Det er først, når man står med tingene i praksis og efterprøver dem, at man ser, hvor problemerne opstår. Jeg oplevede underviseren som meget engageret og lyttende med anerkendende sprog. Tak for et par rigtig gode kursusdage.

Rigspolitiet / Karin Friberg. Det har været et meget inspirerende kursus på flere niveauer; Værktøjsdelen er meget relevant og praktisk anvendelig i mit arbejde som forretningsanalytiker, og der vil jeg komme til at plukke efter behov. Ledelsesdelen har været den del der gav anledning til en lang række refleksioner, også på et personligt niveau. Jeg synes at de praktiske øvelser var sjove, og de fungerede egentlig ok til formålet. Det var også rigtig interessant at møde mennesker fra helt andre typer virksomheder – f.eks. produktionsvirksomheder – som har en helt anden tilgang. Tak for et super kursus!

Region Syddanmark / Steen Jepsen. Tak for et spændende og lærerigt kursus. Jeg synes, at kurset var godt bygget op, og at blandingen mellem teori og praktiske øvelser var passende. Størrelsen på holdet var god, idet der var nok deltagere til at skabe en god dynamik, men ikke så mange, at det ikke var muligt at komme til orde. Jeg synes, at underviseren var god til at inddrage os som deltagere og gribe vores spørgsmål og erfaringer. Hele tænkningen omkring flow med fokus på ’kunden’ og det at tænke i, og kortlægge værdistrømmene, har sat gang i mange tanker hos mig, i forhold til de forandringer, som vi pt. er i gang med her på Sygehus Sønderjylland.

Region Syddanmark / Anne Pors Christensen. Jeg har fået rigtig mange gode ting med hjem og værktøjer jeg kan bruge i min hverdag, både stort og småt. Endnu en gang bliver man bekræftet i at struktur, planlægning og procedure, er vejen frem til at bevare overblikket i processer og højne kvaliteten. Tak for et rigtig lærerigt og spændende kursus.

Region Syddanmark / Pia Pallesen. Jeg har været ovenud tilfreds med både kurset som helhed og underviseren, og jeg har allerede anbefalet kurset til flere. Min læringsværdi ligger i det visuelle, og underviseren var fantastisk til sammen med powerpoint’s at tegne og skitsere på tavlen. Værdistrømsanalysen var virkelig en øjenåbner, og for mig som er meget visuel et kanon redskab, som jeg er sikker på selv skeptikerne vil juble over. Her får man ”syn for sagen”. Læringsmæssigt gir det mig meget, selv at arbejde med tingen så hele ”trianguleringen” i undervisningsformen passede mig perfekt.

Region Syddanmark / Flemming Brink. Jeg vil takke for en både inspirerende og lærerig kursusrække. Mine umiddelbare tanker er, at her er noget jeg kan bruge i min arbejdssituation, og som jeg er blevet inspireret af. Vi har i min del af organisationen taget hul på at arbejde med værktøjerne, og jeg har efterhånden fået et ret godt billede af vores udfordringer og hvilke veje der skal vælges i det videre forløb. Der har været en lang række værktøjer som har givet mig stor værdi. Jeg har fået et andet syn på vores processer, og har nået at addere et væsentligt element til vores strategiarbejde i form af fokus på handleplanernes tværgående effekt og behov for koordinering.

R98 / Søren Eriksen. Jeg synes det var et velstruktureret kursus med et relevant indhold der svarede overens med mine forventninger. Læringsformen var effektiv med en god vekslen mellem teori og øvelse og med passende plads til diskussion i plenum. Underviseren virkede overordentlig velforberedt og ikke mindst engageret og var dygtig til at holde momentum samtidig med, at der var plads til diskussion. Fagligt var underviseren helt på niveau og besad en god evne til at sætte eksempler på teorien. Jeg kan bestemt anbefale kurset til andre – jeg tror alle vil føle sig hjemme på dette kursus. Tak.

Renoflex / Kristian Kann. En øjenåbner. Mit udbytte har været fantastisk, og det er det bedste kursus jeg nogensinde har været på. Tak for det !

Read Soft / Torben Fahrenholz. Meget lærerigt med en positivt, god stemning. God dialog, også mellem deltagerne og en underviser der skabte en god stemning. Tak for et par gode dage.

Rigspolitiet / Trine Therkelsen. 1000 tak for et rigtig godt og brugbart kursus. Det var virkelig en fornøjelse. Jeg synes, at det var et rigtig godt med præsentation af teori og brugbare relevante værktøjer. Det var godt med den løbende dialog og drøftelser som gav yderligere input og vinkel på mange ting. Det, at jeg bare kan gå i gang i egen afdeling med de små forbedringer har stor værdi for mig. Det kræver ikke, i første omgang, en hel masse fra ledelsen, og det er jo også det, der adskiller værktøjerne fra så meget andet. Det er ”bare” sund fornuft, der giver rigtig god mening med forholdsvis simple værktøjer. Jeg oplevede underviseren som velforberedt og meget vidende indenfor feltet. Underviseren havde en masse erfaring fra forskellige projekter som blev inddraget i undervisningen, og der var plads til dialog og opsamling undervejs.

SAP Danmark / Liliya Eskesen. Tak for det fine kursus. Kurset var meget nyttigt med de mange praktiske øvelser. Desuden var det interessant, at se hvorledes værktøjerne kan bruges i mange forskellige sammenhænge og brancher. Den største læring for mig kom med de praktiske øvelser og hjemmearbejde. 

Scania / Anita Lau. Kurset var spændende og interessant med flere vinkler på ens daglige virke. Det var meget værdifuldt med læring omkring den administrative del, især casen med swimlane udfordringen,var værdifuld for mig.

Scajonur / Lise Louv. Om Forandringsledelse. Det var et spændende kursus afholdt i en god ånd. God blanding af dialog, undervisning og øvelser. Den største aha-oplevelse var vel, at jeg ikke alene kan bruge dette kursus i projekter hvor jeg bidrager som konsulent, men også har fået input til at byde konstruktivt ind som medarbejder i det virvar af interne forandringer, som der typisk er i moderne virksomheder.

Selandia / Bente Mikkelsen. Læring om koblingen til hvad ledelse giver af gevinster og forskellen mellem traditionel ledelse og denne form for ledelse, havde stor værdi for mig. Jeg tror ikke jeg kan finde på flere roser til underviseren.  Han havde en meget behagelig betoning og der blev givet plads til både grin og alvor.

Shell-Refinery Fredericia / Tine Christensen. Tak for et fantastisk kursus, virkelig lærerigt. Både A3 og værdistrømsanalyse gav virkelig værdi for mig, og det var super med praktiske øvelser og skønt at se de andres projekter – virkeligt lærerigt. Vi ses helt sikkert igen 🙂 nu skal jeg lige arbejde med mine nye input, så er jeg klar til videre undervisning.

Siemens Wind Power/ Lene Welling. Tak for et virkelig godt kursus! Der var stor fokus på at omdanne teori til praksis, hvilket gør det langt nemmere at overføre kursets læring til egne opgaver. Der var mange eksempler fra den virkelige verden. Underviseren var meget kompetent, god til at formidle og kom med mange virkelighedsnære eksempler.

SIEMENS / Paul Neuper Kjeldal. Yderst kompetent og super formidling. Kursusmaterialet er grundigt gennemarbejdet og underviseren formidler emnet på en god måde, der vidner om dyb indsigt og årelang erfaring. God stemning og gode faciliteter på København-holdet. De efterfølgende multiple-choice og afleveringsopgaver får én til at gennemgå materialet igen og sikre større indlæring.

SimCorp / Henrik Pihl. Kurset dækkede mine forventninger – så et godt kursus. Værdistrømsanalysen var meget interessant, og en god måde at binde den foregående dags teori op. Engageret og rummelig underviser – fagligt velfunderet. Tak for et par interessante dage.

Skanderborg Forsyningsvirksomhed / Stig Knudsen. Inspirerende, føler at jeg har fået meget med hjem! Værktøjerne til tavlemøde, ”gå til gemba”, A3, værdistrømsanalyse og fiskebensanalyse/pareto havde stor værdi for mig. De praktiske øvelser virkede rigtigt godt. Det er de praktiske øvelser, som gør at jeg kommer ud af komfortzonen og får læringen helt ind under huden.

SKAT / Parvin Farahnak. Det har været nogle fantastisk gode og lærerige dage hvor jeg med glæde er stået op for at komme til uddannelsesdagene. Det havde særlig stor værdi for mig at følge den røde tråd i teorien og samtidig kunne relatere den til kunder, medarbejdere og det virkelige arbejdsliv. På en skala fra 1-5 giver jeg uddannelsen 5, og jeg kan varmt anbefale kurset til både medarbejdere og især ledere. Tak for et godt kursus.

Spar Nord Bank / Mette Nielsen. Helt fantastisk. Meget inspirerende og super god undervisning. Vi fik en stor konkret værktøjskasse, som jeg i større eller mindre grad kan bruges både i forbindelse med mine arbejdsopgaver og udenfor arbejdstiden. Kaizen filosofien, med de små skridt vil jeg især kunne bruge i forhold til dialog med andre om deres udfordringer, men også på mig selv, hvis jeg er ved at knække halsen på et af mine optimistiske mål. Tak for et super godt kursus 🙂

Spar Nord / Enrico Kaarsberg. Tak for et godt og spændende kursus. Kurset var godt opbygget og gav det forventede input og indsigt. De praktiske øvelser virkede rigtigt godt – der var god sparring mellem deltagerne, og det blev taget meget seriøst. Jeg oplevede også at det ikke er “svært” men egentligt bare sund fornuft, og jeg tror at kimmen til mange fiaskoer ligger i, at man vil gøre det for teknisk.

Statens Administration / Jakob Panduro. Jeg synes det var et rigtig godt kursus, der har bidraget positivt til mit videre arbejde med både procesoptimering og det ledelsesmæssige aspekt ved forandringer. Arbejdet med værdistrømsanalysen var en kæmpe a-ha oplevelse for mig. Det er en enkel og overbevisende måde at skitsere behovet for optimeringer på. Derudover var delen omkring de 7 gode vaner også en øjenåbner for mig, og sparringen mellem kursusdeltagerne fungerede godt. Tak for et rigtig godt kursus.

Statens IT / Birgit Hansen. Tak for et godt kursus. Jeg oplevede at vi ikke alene fik noget anvendelig teori, men i høj grad også praktik, så vi er klar til at implementere hjemme i virksomheden.

Statens Serum Institut / Tom Heilskov. Tak for et super godt kursusforløb, som Compass skal have meget stor ros for – Det var en fornøjelse. Den teoretiske gennemgang kombineret med erfaringsudvekslingen havde stor værdi for mig. Jeg oplevede underviseren som meget engageret og han forstod at bringe budskaberne ud over rampen. Stor ros for det personlige drive og metoder.

Statens Serum Institut / Rana Al-Chaer. Rigtig godt kursus, lærerigt og rigtig god underviser…..det hele har været godt og jeg har allerede anbefalet kurset til kolleger og venner.

Schenker / Frank Heide. Rigtigt godt grundkursus for ”servicevirksomheder”. Alle med et ledelses-/funktionsansvar skulle have et grundkursus. Jeg var overrasket over hvor enkelt værdistrømsanalysen er at anvende i dagligdagen – særligt hvor enkelt den forventede effekt af evt. procesforbedringer kan synliggøres i organisationen. Tak for et rigtigt godt  kursus!

Strålfors / Christian Kjær Ostenfeldt. Det var et rigtig godt kursus, og jeg føler jeg er godt klædt på.  Der var en god stemning på holdet og en god blanding af kursister med forskellig baggrund. Det var en dygtig underviser med en stor kærlighed og tro på værktøjerne.

Styrelsen for International Uddannelse / Ina Winther Groth. Rigtig spændende kursus med god variation i præsentation og fremlæggelse, eksemplificering og øvelse – godt med plads til interne debatter blandt deltagerne. Efter kurset havde jeg oplevelsen af, at se muligheder i mange aktiviteter i hverdagen. Jeg kan mærke, at jeg brænder for at komme i gang og har planlagt at afsætte tid i det nye år til at arbejde videre med den daglige procesoptimering. Tak for det.

Skive Kommune / Trine Pedersen. God holdstørrelse og sammensætning. Fantastiske rammer, forplejning og ”ånd”. Underviseren var meget inspirerende og havde en dejlig indstilling til tingene. Tak for et rigtig godt kursus – det kribler i mine fingre for at komme igang.

Sund og Bælt Holding / Finn Bormlund. Overvældende godt kursus. Jeg mener, at jeg tænker værktøjerne i alle mine opgaver, men fik her åbnet op for værktøjer jeg ikke kendte til. Sessionen med case der omhandlede værdistrømsanalysen var helt eminent, og jeg har allerede brugt den til kortlægning af arbejdsgangene i vores reception. Jeg synes prioriteringen mellem emner teori/praktiske øvelser var perfekt, og det at møde kursister fra helt andre fagområder var bare en rigtig god oplevelse.

Svendborg Erhvervsskole / Lars Christensen. Kurset var for mit vedkommende lige det jeg havde behov for. Det fyldte de huller og gav mig rigtig god inspiration til mit videre arbejde. Underviseren var meget behagelig. God til at formidle stoffet, inddrage kursisterne og komme med relevante, praktiske eksempler. Jeg var meget positivt overrasket af den gode service der var under hele kursusforløbet, og jeg vil til enhver tid anbefale kurset. Tak for et super kursus.

Søfartsstyrelsen / Mogens Motzfeldt. Super godt intro kursus. Mange tak for de gode dage.

Telenor / Agnete Øvad. Bestemt meget givende og inspirerende. Det var en passende tidsmængde, vi fik diskuteret vidt og bredt, og vi fik fundet frem til de gode og dårlige ting der kan ske, når der bliver indført nye værktøjer i virksomheden. Domino spillet var en virkelig en sjov øvelse. Det gav enormt meget indsigt i alle teorierne. Der kunne godt være færre runder uden at det ville gå ud over oplevelsen, for til sidst begynder man at opfinde sine egne regler lidt og modificere metoderne for meget, men alt i alt synes jeg det var en rigtig god oplevelse og jeg oplevede det ikke på noget tidspunkt som tidsspilde.

TELIA / Biljana Stanisavic. Fantastisk kursus.  Utrolig god struktur i undervisningen samt godt kursusmateriale. Jeg oplevede underviseren som særdeles engageret, og han tillod at der opstod diskussion selv når tiden til tider var presset. Samtidigt er det dejligt at opleve en underviser som er passioneret for stoffet, for det havde en utrolig smittende effekt. Han er utrolig positiv og behagelig og jeg var helt vemodig da kurset stoppede. Tusind tak – det har virkelig betydet alverdenen for mig.

TDC / Ivan Bislev Danielsen. Den største oplevelse jeg har fået med hjem er erkendelsen af, at værktøjerne i sig selv ikke gør det. Der var værktøjer jeg ikke havde stiftet bekendtskab med tidligere. Og det var super at opleve det hele i en sammenhæng og jeg ville ønske at jeg havde taget kurset allerede for flere år siden. Jeg oplevede en underviser der selv levede op til det han underviste i, og man er aldrig i tvivl om, at han ville os kursister noget ordentligt.

TDC / Inge Werther Flex. Et spændende og godt kursus. Værdistrømmene gav et virkelig godt overblik over, hvor der kan sættes ind med forbedringer. Undervisningen er på en meget fri og let forståelig måde. Det er dejlig positivt 🙂  Dejligt med en underviser, der brænder for det han arbejder med. Tak for 2 spændende dage.

Tele Greenland / Lars Christensen. Selve indholdet på kurset var godt og struktureret. I hele forløbet fulgte man den ”sande” vej og det virkede godt, at få det hele fra ”kilden”. Brugen af Kaizen-tavlen var rigtig godt. Vi har taget Kaizen-tavlen i brug, men personligt har jeg været lidt i tvivl i den praktiske brug af tavlen. Nu har jeg fået det på plads og er allerede i gang med nogle ændringer i vores nuværende brug af tavlen. Jeg synes det var en rigtig god underviser der kunne sit stof. Han tog ikke dig selv højtideligt og var behagelig at være sammen med. Det var rart at han lod os komme med kritiske spørgsmål. Jeg har anbefalet kurset til min kollega.

Tieto / Bent Simonsen. Et godt og velstruktureret kursus, med en god balance mellem teori og øvelser. Der var indlagt god tid til spørgsmål og diskussioner, hvilket gav den ekstra forståelse af teorien. Underviseren var behagelig og rummelig. Deltagerne havde meget forskellige forudsætninger, hvilket i høj grad blev tilgodeset samt styret efter. Det står klart at instruktøren ikke kun var der for at undervise, men også havde en virkelig tro på og passion for emnet.

Tjellesen Max Jenne/Birgitte Greiner. Meget inspirerende og brugbart. Det har givet mig det, som jeg kom efter, da vi skal være i stand til at forbedre vores processer på en systematisk måde. At anvende værktøjerne i praktiske øvelser havde stor værdi for mig. Jeg har kunnet gå direkte hjem og anvende dem. Tak for et rigtig godt, praktisk orienteret og udbytterigt kursus.

Topdanmark / Bettina Møller Jensen. Det var et super godt kursus ! Jeg følte virkelig, at vi kom rigtig godt ned i materien, og jeg fik mange aha oplevelser undervejs til trods for, at jeg arbejder med principperne i forvejen. A3 havde rigtig stor værdi for mig, og det er helt klart en anlyseform jeg vil brug fremadrettet – en stor hjælp til at få fokus på problemerne. Jeg oplevede underviseren som professionel og inspirerende. Det var bare super – jeg er helt trist over at det er slut :0(

Transportgruppen / Rudi Bloch Hansen. Rigtigt godt kursus med god struktur og kronologi. Det havde stor værdi at lære metodikkerne, at få sat ”common sense” i kontekst og få brugbare redskaber. Jeg oplevede underviseren som meget engageret, lyttende og involverende. Tak for et godt kursus.

Trelleborg / Claus Chr.Hansen. Alle tiders ! Det er et særdeles ok kursus og det har forbedret mine kompetencer på området. Det er struktureret og vel tilrettelagt, og der er en god balance mellem teori og praktik. Jeg kan varmt anbefale kurset til andre.

Trip Trap / Jytte Thygesen. Tak for et virkeligt interessant og spændende kursus. Det var rart at blive bekræftet i, at de fleste af mine arbejdsprocesser udføres optimalt. Værdistrømsanalysen gør, at jeg kan vurdere og behandle problematikker med en ny vinkel. Det var super godt, da vi fik en diskussion i gang blandt de andre kursister, som beskrev deres daglige processer. Tak for et par fantastisk lærerige dage.

Tolkegruppen / Björg Magnúsdóttir. Det var et velforberedt og velopbygget kursus. Umiddelbart mener jeg at vores virksomhed får størst gavn af Værdistrømsanalysen med efterfølgende Tavlemøder og A3 løsninger. Underviseren var konkret og pædagogisk. Han formåede at sætte ”billeder” på begreberne, således at man kunne adoptere dem og placere dem i sin egen hverdag. Jeg er i hvert fald nu fyldt med gode ideer til, hvordan vi i Tolkegruppen kan få struktureret vores hverdag mere hensigtsmæssigt.

TUC / Nadia Dyg. Jeg synes det har været en fornøjelse at deltage på et kursus, der forbinder teori og praksis på en sådan måde at man næsten fra dag til dag kan bruge det man har lært. Det har derudover været skønt at blive undervist af en, der virkelig selv brænder for emnet. For mig har læringen om værktøjerne haft størst værdi. I mit job gælder det i første omgang om at få andre til at ”se lyset”, hvilket jeg bedst kan gøre vha. nogle helt konkrete værktøjer. Jeg synes især at VSA er en rigtig god øjenåbner og A3 er rigtig god til at ”keep it simple”. Tak for et rigtig godt kursus.

Udlændingeservice / Karen Nørrelund. Jeg har fået et godt grundlag for at arbejde videre med mit projekt. Særligt værdistrømsanalysen og PDCA havde stor værdi for mig, og jeg vil senere deltage i de sidste 2 moduler i uddannelsen. Kurset blev afviklet på en god og afslappet fremgangsmåde, og jeg kan absolut anbefale det til andre.

Uddannelsescenter Holstebro / Palle Thinggaard. Tak for et rigtigt godt kursus Niels. Det var super godt og jeg har fået meget ud af de 8 dage. Jeg synes det var godt, det var meget praksisnær og ikke for teoretisk. Vi skal jo kunne omsætte det i hverdagen og derfor gav det rigtig meget mening for mig. Alt i alt et super godt kursus som jeg varmt kan anbefale til andre som ønsker at arbejde med værktøjerne.

Unomedical / Susanne Kilgod. Et rigtigt godt kursus, hvor man kunne relatere det til sin arbejdsdag og tage rigtigt mange værktøjer med sig hjem og bruge direkte i sin produktion og på kontoret. I det hele taget har jeg bare fået så mange værktøjer som gør, at jeg kan visualisere for mine medarbejdere hvad målet er – hvor langt vi er fra målet – hvad der skal til for at komme til målet – hvem skal tage aktion for at komme til målet og hvor meget er vi allerede kommet i mål med. Underviseren var super behagelig, imødekommende og forstod at fortælle på en levende måde. Jeg vil helt klart anbefale kurset til andre – det var et kursus hvor jeg kunne tage en bunke værktøjer og bruge direkte i min arbejdsdag. Tak for et godt kursus.

Vattenfall / Jakob Bak. Jeg vil gerne sige tak for et helt formidabelt kursus, som jeg med glæde giver feed back på. Min feedback tager udgangspunkt i, at jeg først er trådt in i denne verden for kort tid siden. Jeg har dog været her længe nok til at jeg har læst en masse litteratur om emnet. Nok til at jeg efterhånden er i stand til at danne min egen holdning til hele tankegangen. Så evalueringen kommer altså fra en ny, men svoren tilhænger. For mig var kurset helt fantastisk – hele vejen igennem – lokation, underviser, undervisningsform og materialer. Jeg havde på forhånd gjort mig bekendt med de fleste værktøjer, og metoder. Jeg lærte på kurset at binde det hele sammen, samtidig med at det gav mig en dybere forståelse for de enkelte værktøjer. Det hele virkede som en A-Ha oplevelse. Men nok i lige så høj grad en “YES” oplevelse.

Vattenfall / Anders Klitgaard. Det var et godt kursus, som gav indblik i hvad værktøjerne er for en størrelse. Stoffet blev formidlet på en god og letforståelig måde så alle deltagere kunne følge med. Underviseren formidler læring i en god, behagelig og afslappet atmosfære hvor alle får lov til at komme til orde og der ikke findes ”dumme” spørgsmål. Mit lys er blevet tændt :o)

VELUX / Lone Juncher. Nogle utroligt spændende dage. Jeg har gennemgået Six Sigma Black Belt hos COMPASS og er mere end tilfreds med udbyttet – har ikke kun fået forståelse for de datatunge beregninger men også de mere bløde værdier. Torben Madsen er en levende underviser som gør materialet mere tilgængeligt/forståligt blandt andet ved hjælp af øvelser.

Vejdirektoratet/ Jeanette R. Zinck Østergaard. Tak for et fantastisk inspirerende og motiverende kursusforløb. Kursets opbygning med undervisning af fagligt kompetente og engageret undervisere blandet med gode drøftelser fra deltagernes dagligdag, gav en bred og dyb indsigt i emnerne. Personligt fandt jeg de konkrete øvelser kombineret med den faglige gennemgang af stoffet yderst givende og motiverende for egen brug efterfølgende.

Vejdirektoratet / Jette Vinther Voigt. Tak for et rigtig godt og lærerigt kursus. Jeg er meget glad for alt den nye viden jeg har fået, det har virkelig sat nogle tanker i gang, og jeg er klar til at gå i gang med de tillærte værktøjer. Øvelserne vi var igennem på kurset gør, at jeg føler mig på sikker grund. Underviseren skal have ros for sin måde at formidle på, det gjorde han godt – det mærkes virkelig, at han er inde i sit stof.

Vestas / Ingelise Andersen. Det har været et rigtig spændende kursus som er ”helt ned på jorden”, hvilket gør, at værktøjer og teorier er lette at omsætte til det jeg beskæftiger mig med i min dagligdag. I mit team har vi allerede lavet en værdistrøm ”To be”, og de er allerede begyndt med at komme med forslag til tavlemøder 🙂 De praktiske øvelser virkede rigtig godt,  Specielt værdistrømmen og tavlemøde,  da man kommer op og prøver det praktisk. Mange tak for et lærerigt kursus som kan bruges i min hverdag.

ØRSTED / Henrik Kassebeer. Kurset gav et rigtig godt indblik i værktøjer samt brugen af disse, herunder en vinkel på implementering. De praktiske øvelser i værktøjer havde størst værdi for mig. Det var en rigtig god idé at danne grupper til at arbejde med værktøjer – Det gav et meget interessant indblik i andres erfaringer. Tak for et rigtig godt kursus.

Vejle Kommune / Maja Alsén. Tak for et rigtigt godt kursus. Jeg synes kurset var godt tilrettelagt med teori om formiddagen og øvelse om eftermiddagen. Kurset var slet ikke det samme uden casen. Man opnår først en rigtig forståelse af, hvordan man griber det an i praksis, når man kommer tilbage til arbejdspladsen, ved denne øvelse. Teori er meget fint, men man får en helt anden og uvurderlig forståelse af kunsten, når man prøver det i praksis. Det er casen rigtig god til.

Vejle Universitet / Anne Jensen. Det var dejligt at få nogle begreber på plads og finde ud af hvor det er muligt at bruge. Det betød rigtig meget at vi afprøvede en værdistrømsanalyse på væggen. Det blev tydeligt at se hvornår metoden er brugbar og hvornår man måske skal bruge en anden metode. Jeg oplevede underviseren som velforberedt, kompetent og afslappet – på den gode måde.

compass kursus - københavn

Hvorfor er vi her?

“Vi er her for at skabe sunde virksomheder i vækst, hvor medarbejderne trives. Det opnår vi ved at fokusere på både menneske, opgaver og de understøttende værktøjer, og komme tæt på balance i en ellers ubalanceret verden. Heraf kommer energien, trivslen og virksomhedens resultater til gensidig glæde for både virksomhedens ejere, medarbejdere og vores samfund.

 Jeg ønsker dig et godt kursus, og du er altid velkommen til at kontakte mig

…. Niels Fester, Founding Partner

 Telefon 48 16 30 81
 E-mail  info@comss.dk