Compass Certificering

Bliv Certificeret …Eftertragtede digitale kompetencer på CV

Du tænker måske at det er ligegyldigt, og at din praktiske erfaring med værktøjerne er vægter mere. Det er imidlertid ikke vores erfaring, og akademiet oplever i stigende grad en efterspørgsel på at få papir på din uddannelse. Så vi anbefaler dig at lade dig certificere.

Du kan altid efter kursusstart afgøre om du vil lade dig certificere. Vores motto er “Hvis kursisten ikke har lært, så har underviseren ikke undervist”. Med andre ord, det er vores ansvar at du kommer sikkert igennem din certificering, og det ansvar tager vi 100% på os!

Certificering er indeholdt i dit kursushonorar. Efter certificering modtager du et certifikat hvorpå der står, hvad du har været igennem. Certifikatet er således din dokumentation for, og kvalitetssikring af dit vidensniveau. Derudover vil certificering være en fordel for dig den dag du søger nye opgaver og har brug for at kunne dokumentere din viden og dine erhvervede færdigheder. Akademiet oplever i stigende grad kursister der har behov for at kunne dokumentere deres kompetencer i form af certificering på deres CV, og det er ikke altid nok at man har arbejdet med det. Certificering udgøres af en projektopgave.

Muligheder for certificering

Akademiet tilbyder følgende certificeringer:

 

 • Digital Marketing Manager
 • Digital Marketing Business Diploma
 • Social Media Manager
 • PPC Manager
 • Grafisk Designer
 • Lean Manager
 • RPA Practitioner

anerkendte certificeringer

Compass Academy startede kursusvirksomhed i 2005, og har uddannet flere tusind kursister over et bredt spektrum af uddannelser. Akademiets undervisere har været fagansvarlige på udvalgte diplomuddannelser, og HR afdelinger er bekendt med akademiets høje kvalitetsniveau. Dette giver tilsammen en anerkendelse af din Compass certificering.

Certificering gennem projektopgaver

Din certificering udgøres af en 5 siders projektopgave. Det er i denne projektopgave den store refleksion og forankring af den nye viden sker. Og vi hører gang på gang, hvor stor værdi, projektopgaverne har haft for akademiets kursister.

Du vil modtage grundig vejledning i projektopgavernes form og indhold, ligesom du vil få udleveret eksempler på tidligere kursisters opgaver. Dette gør at du ikke skal spekulere på formen, og opgaverne bliver lette at udarbejde. Alt efter hvad du har mulighed for, kan opgaverne tage udgangspunkt i:

 • Compass case materiale fra øvelser du har været igennem kurset
 • Dine nuværende arbejdsopgaver
 • Dine fremtidige arbejdsopgaver
 • Dine historiske arbejdsopgaver

Der er således ikke krav om at du skal have en ”real life” case idet du kan bruge en case fra undervisningsmaterialet, og akademiet vil se efter at du har tillært dig metoder, teknikker og værktøjer, ikke hvor spændende opgaverne er.

Projektopgaverne må maksimalt være på 5 sider plus bilag. Derudover kan du sætte mindre væsentligt indhold om i dine bilag. Det er ikke svært at få godkendt din projektopgave, og det er vores ansvar at du kommer igennem. Det er din undervisers ansvar at du kommer igennem, og det er en yderst effektiv måde at reflektere over, forankre og kvalitets sikre din tillærte viden. Tilsvarende kan du bruge projektopgaverne til at skærpe dit CV gennem at vælge case opgaver indenfor områder du gerne vil arbejde med.

Vejledning til projektopgaver

Du kan altid få hjælp til skrivning af din projektopgave. Det er vores ansvar at du kommer igennem din certificering, og vi hjælper gerne med råd og vejledning.

Aflevering af projektopgaver

Du kan aflevere dine projektopgaver indtil 2 måneder efter endt kursus. Du har mulighed for at søge dispensation om senere aflevering.

du får

N Vejledning til projektopgaven
N Små hold af max 7 deltagere
N Hands on undervisning
N Undervisning af eksperter
N Online kursusmateriale

kontakt os

Ring på telefon: 48 16 30 81
Send en email til info@comss.dk

100
Testimonials
her