Handelsbetingelser

Flytning, afmelding og ændring

Udvid dine kompetencer med Compass digitale marketing kurser til forretniongsbrugere

 

1. Afmelding kursus

Der gælder følgende:

  • Afmelding 1 arbejdsdag inden første kursusdag: Kurset krediteres 100%
  • Afmelding senere end 1 arbejdsdag inden første kursusdag: Kurset krediteres ikke

Afmelding skal ske per mail. Afmelding kan ikke foretages telefonisk eller over hjemmesidens chat.

2. Udskydelse af kursusdage

Du kan ændre (fremrykke eller udskyde) dato for dine kursusmoduler i op til 2 år. Indenfor 2 år vil Compass altid finde en kursusdato til dig. Det hænder at modulerne bliver overtegnet, og der gælder her følgende:

Udskydelse til en ønsket kursusdato kan lade sig gøre såfremt den fremtidige kursusdag (eller modul) ikke senere bliver overtegnet. Hvorvidt kursusdagen (eller modulet) bliver overtegnet er Compass ikke klar over før umiddelbart inden kursusmodulet (i praksis 2 dage). Bliver kursusmodulet overtegnet, vil Compass foreslå en tilsvarende senere kursusdag (og/eller en alternativ kursus lokation). Du kan maksimalt udskyde hvert modul en gang.

Ved udskydelse af kursus bortfalder mulighed for kreditering af kursushonorar.

3. No Show på kursusforløb

Der gælder følgende:

  • Dukker kursisten ikke op på kursusdagen (No Show) regnes det for at kursisten har deltaget på kurset.
  • I tilfælde af No Show faktureres hele kursusforløbet med 100% af kursusprisen.
  • Compass kan ikke garantere dig plads på det efterfølgende førstkommende kursusforløb, men vil tilbyde kursisten et efterfølgende kursus hvor der er plads på holdet.

4. Compass ændrer kursusdatoer eller aflyser moduler

Compass kan finde det nødvendigt at flytte, udskyde eller aflyse et eller flere kursusmoduler når det ikke er tilmeldinger, og Compass er ikke forpligtet til at afholde et planlagt kursus. Compass er i den henseende ikke forpligtet til at dække udgifter som kursisten måtte have i forbindelse hermed.

Nogle kurser kører meget sjældent, herunder de videregående moduler. I det tilfælde tilbyder akademiet en venteliste, og vi giver besked når modulet afholdes. Compass er ikke forpligtet til at afholde sjældne moduler selvom de er kalender planlagt. Dette gælder også bonus kurser bevilget gennem jobcenter.

5. Fakturering

Fakturering sker gennem fremsendelse af Pdf faktura eller elektronisk vha. VIRK. Compass er ikke forpligtet til at blive opkoblet på, eller foretage fakturering gennem andre 3 part elektroniske betalingssystemer eller protaler for at kunne fakturere og opkobling kan aldrig blive en forudsætning for at Compass kan modtage betaling.

6. Udfyldelse af blanketter med bank og virksomhedsoplysninger

Compass er ikke forpligtet til at skulle udfylde de af kunden specificerede blanketter indeholdende bank og virksomhedsoplysninger mm. Og udfyldelse af blanketter kan aldrig blive en forudsætning for betaling af Compass ydelsen.

I de tilfælde hvor kunden har behov for disse oplysninger vil Compass sende en fyldestgørende blanket indeholdende bank og virksomhedsoplysninger mm. til brug for kundens egen udfyldelse af blanketter og registrering i egne systemer.

7. Adgang til kursusmateriale

Kursister har 12 måneders adgang til kursusmateriale og dokumenter i Compass Learning Management System.

8. Overdragelse af kursusplads

Du kan overdrage din kursusplads til en kollega. Dette gælder ikke for kursister tilmeldt rabatordninger.

9. Betalingsbetingelser

Kurser faktureres ved tilmelding. Betalingsbetingelser er 30 dage netto.

10. Morarenter

Ved manglende eller sen betaling pålægges morarenter. Morarenten udgør 1% per uge, regnet fra faktura forfaldsdato.

11. Fakturaoplysninger

Husk ved tilmelding at skriv hvad I ønsker på fakturaen. Herunder evt. juridisk navn, CVR nummer, PO nummer, cost center nummer, rekvisitionsnummer og hvad I ellers måtte ønske der skal fremgå på fakturaen. Disse informationer kommer til at stå på fakturaen. Compass vil påføre fakturaen de specificerede oplysninger.

12. Ændring af fakturaoplysninger

Ønskes de ved tilmelding registrerede fakturaoplysninger ændret, pålægges et administrationsgebyr på Kr. 1000,- plus moms.

 

 

compass kursus online markedsføring

Du får

N Max 8 deltagere per hold
N hands-on undervisning
N Undervisning af eksperter
N Online kursusmateriale
N Tilfredshedsgaranti

Kontakt os

 Telefon 48 16 30 81
 E-mail  info@comss.dk